szkodniki drzew owocowych

Robaczywe jabłka – jak walczyć bez oprysków ze szkodnikami

Owocnica jabłkowa i owocówka jabłkóweczka – to one odpowiadają za robaczywe jabłka. Walka z nimi jest trudna, ale możliwa także bez stosowania chemii. Potrzeba jest systematyczność.

Robaczywieniu jabłek można zapobiegać. Nie trzeba stosować oprysków. Fot. Niepodlewam

Robaczywieniu jabłek można zapobiegać. Nie trzeba stosować oprysków. Fot. Niepodlewam

Robaczywe jabłka są zmorą zwłaszcza w starych sadach (z wysokimi drzewami i trawą), bo szkodniki mają w nich mnóstwo bezpiecznych kryjówek. Owocnica jabłkowa zimuje w glebie, zaś owocówka jabłkóweczka – w szczelinach kory.

Oba szkodniki wyglądają dość podobnie. Osobniki dorosłe to małe motylki o szerokości około 1 cm. Owoce są zjadane przez ich larwy. Robaczywe jabłka mają wydrążone wewnątrz korytarze, wypełnione ciemnymi, ziarnistymi odchodami larw, dziury. Czasem wewnątrz dojrzałych owoców można jeszcze znaleźć żerujące larwy.

Aby skutecznie walczyć z owocnicą jabłkową i owocówką jabłkóweczką, trzeba poznać ich tryb życia. Wtedy można się z nimi uporać bez stosowania oprysków. Niszczy się je trochę inaczej. Najlepiej sposoby podane poniżej stosować jednocześnie, bo nie jest łatwo rozpoznać czy robaczywe jabłka to efekt niszczycielskiej działalności owocnicy jabłkowej czy owocówki jabłkóweczki.

Owocnica jabłkowa

Zimuje jako larwa w ziemi pod jabłonią. Na przełomie marca i kwietnia (III-IV) się przepoczwarza. Gdy zaczynają kwitnąć jabłonie, zamienia się w motylka. Motyle odbywają gody i składają jaja na kwiatach. Na przełomie maja i czerwca (V-VI) z jaj wylęgają się bardzo żarłoczne larwy. Przeciętnie niszczą po 2-5 owoców. Z ostatnim nadjedzonym jabłkiem opadają na ziemię. Wychodzą z nich i chowają się na zimę w glebie – zwykle to czerwiec (VI).

Jak walczyć z owocnicą jabłkową – 4 sposoby bez oprysków

 1. Zbierać (najlepiej codziennie) wszystkie opadłe na ziemię jabłka i niszczyć (nie można ich kompostować).

 2. Robaczywe jabłka zrywać z drzewa (zaraz po dojrzeniu np. dziury z odchodami) i niszczyć (też nie można kompostować).

 3. Przekopać ziemię pod jabłonią, najlepiej w lipcu (VII), a potem jeszcze raz w sierpniu lub wrześniu (VIII-IX).

 4. Wieszać na jabłoniach białe tablice lepowe w maju i czerwcu (V-VI) oraz sierpniu (VIII). Przyklejają się do nich i giną dorosłe owocnice jabłkowe, czyli motyle. Białe tablice lepowe kupuje się w sklepach ogrodniczych.

Opadłe robaczywe jabłka trzeba zbierać. To bardzo prosty sposób, by w następnym roku ograniczyć liczbę szkodników. Fot. Niepodlewam

Opadłe robaczywe jabłka trzeba zbierać. To bardzo prosty sposób, by w następnym roku ograniczyć liczbę szkodników. Fot. Niepodlewam

Owocówka jabłkóweczka

Zimuje jako gąsienica w załamaniach kory na jabłoni. W maju (V) zamienia się w poczwarkę. Na przełomie maja i czerwca (V-VI) z poczwarki staje się motylkiem i zaczyna gody. Jaja składa na młodziutkich jabłkach. Gąsienice wygryzają korytarze w owocu, na którym się wylęgły.

W lipcu gąsienica jest już najedzona. Wychodzi z jabłka i chowa się w szparach pod korą. Niektóre gąsienice czekają tam aż do wiosny. Inne zaś w ciągu kilku tygodni przepoczwarzają się i znowu przeistaczają w motyle. Jeszcze tego samego roku składają jaja na jabłkach i sieją zniszczenie. Z owoców wychodzą zwykle we wrześniu i chowają się na zimę pod korą jabłoni.

Jak walczyć z owocówką jabłkóweczką – 4 sposoby bez oprysków

 1. Zrywać jabłka z oznakami robaczywienia i niszczyć.

 2. Pod koniec czerwca i sierpnia zakładać na pnie jabłoni opaski z papieru falistego. Gąsienice lubią się tam chować zamiast pod korą. Opaski trzeba zdjąć pod koniec lipca (VII) i września (IX). Trzeba je zniszczyć (najlepiej spalić). Przed należy usunąć owady pożyteczne, np. biedronki.

 3. Czyścić korę starych jabłoni. Jak to robić CZYTAJ TUTAJ

 4. Wieszać na jabłoniach pułapki feromonowe. Zwabione dorosłe owocówki jabłkóweczki, czyli motyle, przyklejają się do specjalnego kleju i giną. Pułapki fermonowe kupuje się w sklepach ogrodniczych.

Warto wiedzieć

Jak zapobiegać występowaniu owocówki jabłkóweczki – oto porady prof. Edmunda Jankowskiego – słynnego polskiego sadownika, z książki „Sad owocowy” z 1912 roku:

 1. Tak zwane owoce robaczywe muszą być starannie usuwane z sadu. Spasa się je trzodą, lub gdy są już w gospodarstwie przydatne, przy krojeniu owoców zbija się „robaki” czyli liszki.
 2. Drzewa czyści się starannie i we wrześniu zakłada obrączki z papieru, wyłożonego wełną drzewną, aby tam się owady chowały.
 3. Owocarnię starannie się wysiarkowywa, zaraz po usunięciu owocu, bo może tam być dużo zimujących liszek.
Robaczywe jabłko z ponad 50-letniego sadu. W starych sadach z wysokimi drzewami i trawą szkodniki mają mnóstwo zimowych kryjówek. Fot. Niepodlewam

Robaczywe jabłko z ponad 50-letniego sadu. W starych sadach z wysokimi drzewami i trawą szkodniki mają mnóstwo zimowych kryjówek. Fot. Niepodlewam