Wyniki wyszukiwania:

Przywiozłam z Grecji oleander drzewko (wysokie na 1,20 cm). Najpierw ratowałam go z mszyc, a teraz nie wiem jak obcina się takie drzewko. Z głównego pnia wychodzą trzy rozgałęzienia długie na 60 cm. Czy mam je skrócić? – pyta Czytelniczka.