Siew sałaty łodygowej – jak głęboko i kiedy

Sałatę łodygową sieje się na przełomie marca i kwietnia oraz czerwca i lipca. Rośnie szybko i dobrze znosi przymrozki. Siew sałaty łodygowej jest prosty.