Sadzenie zawilca wieńcowego – termin, głębokość, odstępy

Na sadzenie zawilca wieńcowego najlepsze są wrzesień albo marzec – kwiecień. Sadzenie jest proste. Trzeba koniecznie pamiętać o ściółce.